Labkariyer - kariyer iş ilanları
İŞVEREN

Kurumsal Müşteri Temsilcisi Aydınlatma Metni

Türkiye’ de , Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:19/7 C Blok Kat:11 Ofis:113 Güneşli Balance, 34218 Bağcılar/İstanbul adresinde kurulu, ticaret sicil gazetesine 215915 no ile kayıtlı, 0073043422500011 mersis no’ lu, Esenyurt Vergi Dairesi, 0730434225 no’ lu vergi mükellefi, ARC Kariyer ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. (“Şirket” veya “Platform”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında ve/ veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;

 Veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin;

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Ticari ilişkilerimiz kapsamında işlenmektedir.,

Ayrıca;  üye müşteri firmamız bünyesinde,  “Hizmet Sözleşmesi”ne konu hizmetin kullanılması amacıyla, labkariyer.com sistemlerinde üye profili oluşturmuş yetkilileriniz, firmanız adına söz konusu sistemin kullanılması açısından gerekli yetkiye, sizin yaptığınız sistem tanımlaması dahilinde sahip olacaktır. Bahsi geçen yetkilinin bu aydınlatma metni’nde belirtilen fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, ilgili yasal mevzuatta belirtilenleri ihlal etmesi halinde, hukuki ve cezai sorumluluk firmanıza ait olacaktır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Gerçek kişi üye işveren müşteri veya tüzel kişi üye işveren müşterinin gerçek kişi temsilcisi olarak tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır:

Kimlik verisi; Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, medeni durumu, nüfus cüzdanı sureti

İletişim verisi; Telefonu, e-postası, işyeri adresi

Finansal veri; Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri

Özel nitelikli kişisel veri; Dini, kan grubu

Çalışma verisi; Çalıştığı şirket, departman, çalışma şekli, mesleği, unvanı, imza sirküleri

Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları

Websitesi/Uygulama kullanım verileri; Kullanıcının site içi aktiviteleri

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ GEREKÇELER

 • Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, firmanızla ve/veya sizinle aramızdaki istihdam platformu sağlama ve istihdam yönetimi hizmetine ilişkin sözleşmenin ifası ve Şirketimizin meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi, platformlarımıza bilgi girişi yapmanız ve internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.
 • Şirketimizin müşterilere etkili destek hizmeti verebilmeyi sağlamaya yönelik meşru menfaati nedeniyle telefon görüşmelerimiz sırasında elde ettiğimiz ses kayıtları aracılığıyla topluyoruz.
 • Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha efektif  hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği “Çerez Politikamızda” detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir. Kişisel verileriniz, faaliyet alanımız ve meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla bağlı olduğumuz yasal mevzuatlarda belirtildiği süre kadar muhafaza edilecektir Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz hizmet dâhilinde istihdam platformu sağlama ve istihdam yönetimi hizmetlerine ilişkin olan” Hizmet Sözleşmemizin” ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Satış ve Tele Satış Departmanları çalışanlarına yapılacak satış primi ödemelerinin tespiti için satış sözleşmelerinin kontrolünün sağlanması
 • Hizmet Sözleşmesi kapsamında üye işveren müşteriye destek verme ve üye işveren Müşteri ile iletişime geçilmesi
 • Sözleşme oluşturulması
 • Teklif gönderilmesi
 • İşveren müşterinin talebi halinde sözleşmesinin, verilerinin ve haklarının kontrolü ve müşterinin bilgilendirmesi
 • Faturanın (E-fatura, E-arşiv, kâğıt fatura) mükellefe gönderiminin sağlanması
 • Cari kart açılışı yapılması, mükellefiyet sorgulaması yapılması
 • Üye işveren müşterinin kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, pasif hale getirilmesi
 • Faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü
 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapılması

Hizmet kalitemizi artırmak adına, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işlemekteyiz;

 • Üye işveren müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması
 • Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması
 • Üye işveren müşteri çalışanının labkariyer.com  platformumuzun kullanma eğitiminin sağlanması
 • Sözleşme süresi dolan işveren müşteri ile yeni bir sözleşme kurulabilmesinin sağlanması
 • Üye işveren müşteri memnuniyeti analizi yapılması
 • Gelen çağrıları karşılama ve destek süreçleri
 • Memnuniyet analizi ürününün kullanılabilirliğini sağlama ve üye işveren müşteri çalışanının ilgili işveren müşteriye yönelik memnuniyet analizinin yapılması
 • Üyeliğini sonlandıran işveren müşteri yetkilileri ile iletişime geçerek Şirket ile çalışmaktan vazgeçme sebebini araştırılması
 • Online satış, satış ve tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için işveren müşteri ile iletişime geçilmesi
 • Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması
 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapılması
 • Site kullanımının istatistiklerinin yorumlanması
 • İşveren müşteri veri tabanının sağlıklı çalışması
 • Ar-Ge çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanması
 • Mevcut ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirilmesi ve yönetimi sürecinde ürünün pazarlanması
 • Şirket içerisinde kullanılan yazılımların iç ve dış kaynak kullanılarak geliştirilmesi
 • Şirket’ in, müşteri menuniyetini arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için, üye işveren yetkililerinin haberdar edilmesi
 • Şirket’ in meşru menfaati dolayısıyla, iş birliği içerisinde olduğu iş ortaklarının, üye işveren/ yetkilleri için geliştirdiği avantajlı ürünlerden, firma yetkililerinin haberdar edilmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz;

 • Kişisel verileriniz, kullanımınıza sunduğumuz istihdam platformu ve istihdam yönetimi hizmetlerine ilişkin olan “Hizmet Sözleşme’mizin ifası için Platformumuz üzerinden iş başvurusu yapmak isteyen çalışan adayları tarafından bu amaçla işlenebilmektedir.

Hizmet kalitemizi artırmak adına kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz

 • Sizi özel günlerde, kutlama ve tebrik amaçlı size hediyeler/ promosyonlar gönderebiliyoruz. Bunları gönderebilmemiz için gerekli olan üçüncü kişilerle (gönderen firma/platform, kargo firması gibi) adınız ve soyadınız, adresiniz ve telefon numaranız gibi hediyelerin / promosyonların size teslimi için gerekli kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.
 • Size destek sağlamak, sizinle gerektiği hallerde iletişime geçebilmek için mesai saatlerimiz dışında çağrı merkezine (arama yapma ve aramalara cevap verme hizmeti veren üçüncü kişi tedarikçiler) aktarabiliriz.
 • Sizi gelişmelerden, promosyonlardan ve yeniliklerden haberdar etmek amacıyla toplu e-posta, SMS göndermek için yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişi firmalarla çalışmaktayız. Yalnız bu amaç için gerekli kişisel verilerinizi bu firmalarla paylaşabiliriz.
 • İstihdam için ilan verebilmek, kendimizi daha geniş kitlelere tanıtabilmek amacı ile Platform içi hareketlerinizi Çerez Politikası çerçevesinde izleyebilmekte ve yalnız gerekli olan (telefon, e-mail gibi) iletişim bilgilerinizi yurt içinde ve yurt dışında bu faaliyetler için altyapı desteği aldığımız üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz.
 • Sizin hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı anlamak, müşterilerimizi nasıl daha memnun edeceğimizi belirlemekk amacıyla müşteri memnuniyeti analizi yapan yurt dışı ve/veya yurt içi merkezli firmalara gerekli kişisel verilerinizi aktarılabiliriz.
 • Bütçe yönetimi, cari kart açılışı, faturalama gibi muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, bağlı olduğumuz firmalara ve denetim firmalarına aktarabiliriz.
 • Muhasebeye ilişkin ve finansal işlemlerin yönetimi için kullanılan ilgili programa gerekli olduğu takdirde işleme amacına uygun kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu verileriniz ise söz konusu uygulamanın kendi veri kayıt ortamına kaydedilebilmektedir.
 • Kişisel verilerinizi içeren kayıtların saklama süresi boyunca tutulabilmesini sağlamak amacıyla ilgili kayıtları bu hizmeti veren üçüncü kişi arşiv firmalarına gönderilebiliriz.
 • Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz.

ÜYEMİZ MÜŞTERİ İŞVERENİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz. Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketimizden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu bu Aydınlatma Metni’ nin ekinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketi’ mize teslim etmeniz gerekmektedir. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ARC Kariyer ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mersis No: 0073043422500011

İletişim Linki: www.labkariyer.com/iletisim

destek@labkariyer.com

Adres: Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:19/7 C Blok Kat:11 Ofis:113 Güneşli Balance, 34218 Bağcılar/İstanbul

 

EK2: KURUMSAL MÜŞTERİ TESİLCİSİ AYDINLATMA BAŞVURU FORMU